Eπιστολή Πορφύρη γιά τό ΚΠΕ Θέρμου στήν υπουργό παιδείας

Νά οριστεί τό ΚΠΕ θέρμου ως εδρα τής Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ζητεί μέ επιστολή του στήν υπουργό παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου ο Δήμαρχος Θέρμου Θόδωρος Πορφύρης.

 

 

Κυρία Υπουργέ,
      Στο με Α.Π. 5401/1-8-2011 έγγραφό μας, το οποίο απευθύνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως αρμόδιο για το θέμα όργανο, και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο σας και στους σχετιζόμενους με το θέμα φορείς, παραθέσαμε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται να οριστεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου ως έδρα λειτουργίας της Παιδαγωγικής Ομάδας των Κ.Π.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Λόγοι ουσιαστικοί, παιδαγωγικής και αναπτυξιακής υφής, όσο και λόγοι ιστορικού και πολιτισμικού συμβολισμού αλλά και ηθικής ανταπόκρισης της Πολιτείας στο Θέρμο, δεν αφήνουν περιθώρια για διαφορετικού τύπου προσέγγιση του θέματος, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής:
1.    Η σημαντική υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το συγκεκριμένο Κέντρο – κτίριο γραφείων & εργαστηρίων 300 τ.μ. με πλήρη εργαστηριακό και φορητό εξοπλισμό και ξενώνας 170 τ.μ. των 40 κλινών – για την απόκτηση της οποίας διατέθηκαν από το κράτος πολύ σημαντικά ποσά, προσφέρει δυνατότητα διοργάνωσης πολυήμερων μαθητικών προγραμμάτων, διάρκειας μίας έως έξι ημερών, πράγμα σπάνιο για δομές αυτής της κατηγορίας.
2.    Η λειτουργία του Κ.Π.Ε. Θέρμου από το 1999 μέχρι σήμερα με πλήρη παιδαγωγική ομάδα και πλήρη δράση και ενασχόληση με πολλά θεματικά αντικείμενα, είχε ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του σχετικού παραγόμενου παιδαγωγικού υλικού και τη δημιουργία μιας παραγωγικής δομής, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό των υποψηφίων για στελέχωση της παιδαγωγικής ομάδας του συγκεκριμένου Κέντρου σε σχέση με πολλά άλλα αντίστοιχα Κέντρα όχι μόνο του Νομού αλλά και πανελλαδικά.
3.    Η προσέλκυση σημαντικού αριθμού επισκεπτών, καθώς περισσότεροι των τριάντα χιλιάδων (30.000) ατόμων συμμετείχαν στις δράσεις του Κ.Π.Ε. κατά τη δωδεκαετία της λειτουργίας του, αφού πάνω από 2.500 μαθητές και εκπαιδευτικοί το χρόνο συμμετέχουν κάθε χρόνο στις δράσεις του Κ.Π.Ε. Θέρμου, και το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) € και πλέον που δαπανήθηκε για δαπάνες που σχετίζονται με τις δράσεις αυτές, χωρίς να συνυπολογιστούν οι ιδιωτικές δαπάνες των επισκεπτών, μαρτυρούν με τον πιο εύγλωττο τρόπο την προσφορά του Κ.Π.Ε. στον τόπο αυτό, που στερείται βασικών υποδομών και άλλων αναπτυξιακών επενδύσεων. Η λειτουργία του Κ.Π.Ε. αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης του Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην προώθηση των τοπικών προϊόντων. Σημαντική προσφορά αποτελεί, επίσης, η γνωριμία των μαθητών και των ενηλίκων με το φυσικό  και πολιτιστικό πλούτο του Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής. Η λειτουργία τριών νεότευκτων ξενοδοχείων στην περιοχή, καθώς και άλλων συνοδευτικών δραστηριοτήτων – όπως εστιατόρια και καφετέριες – αποτελεί αψευδή μάρτυρα των παραπάνω.
4.    Η λειτουργία του Κ.Π.Ε. Θέρμου συνάδει άριστα με  την αναγκαιότητα για σύζευξη της ευαισθητοποίησης για το φυσικό περιβάλλον με την αντίστοιχη ευαισθητοποίηση για τον πολιτισμό και την ιστορία, στα πλαίσια του δίπτυχου  Φύση και Πολιτισμός, που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας, αφού ο χαρακτήρας της δομής αυτής είναι απόλυτα συμβατός τόσο με την ιδιαίτερα προικισμένη φύση όσο και με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία αυτού του τόπου.

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για πολλούς άλλους, στους οποίους αναφερόμαστε διεξοδικά στο παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο, η πορεία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου συνδέθηκε άρρηκτα με τη ζωή και την προοπτική του τόπου αυτού.
Και ενώ όλα συνάδουν με την αναγκαιότητα ορισμού του Κ.Π.Ε. Θέρμου ως έδρας της Παιδαγωγικής Ομάδας και έχει ανακοινωθεί πρόσφατα η επιλογή και της παιδαγωγικής ομάδας για την περίοδο 2011–2015, η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο από τους εκπαιδευτικούς που θήτευσαν στο συγκεκριμένο Κ.Π.Ε., παρατηρούμε μια ανεξήγητη καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής Απόφασης.
Και αυτό μας βάζει σε υποψίες. Πρόκειται για καθυστέρηση διοικητικού τύπο
υ ή μήπω
ς υποθάλπεται η κατάργηση του Κ.Π.Ε. Θέρμου με τη μεταφορά ουσιαστικά των δραστηριοτήτων του στο Μεσολόγγι, όπου λειτουργεί αντίστοιχη δομή; 
Η πιθανότητα μη ορισμού του Κ.Π.Ε. Θέρμου ως έδρας της παιδαγωγικής ομάδας, το οποίο λειτούργησε πρώτο στο Νομό και διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και μεγάλη παραγωγή έργου, σε αντίθεση με το αντίστοιχο που δημιουργήθηκε πολύ αργότερα στο Μεσολόγγι, η κτιριακή υποδομή του οποίου είναι ανύπαρκτη και η παραγωγή έργου ασύγκριτα υποδυέστερη, θα ισοδυναμούσε με παραλογισμό, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, η πρόθεση εγκατάλειψης από την Πολιτεία μιας υποδομής που η ίδια δημιούργησε με μεγάλο οικονομικό κόστος – πάνω από εκατό (100) εκατομμύρια δραχμές στοίχισε στο κράτος η διαμόρφωση μόνο των κτιρίων – προκειμένου να χρηματοδοτήσει εξ’ αρχής νέες αντίστοιχες υποδομές σε άλλη περιοχή, που αναφέρεται μάλιστα στο κέντρο;
Τι είναι εκείνο που επιβάλλει τη συγκέντρωση των δράσεων και των υπηρεσιών στο κέντρο; Αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης που ευαγγελίζεται ο «Καλλικράτης»; Η αναπαραγωγή του υδροκεφαλισμού στην ανάπτυξη, που παρατηρούμε σε επίπεδο χώρας, να μεταφερθεί τώρα και σε τοπικό επίπεδο; Μήπως η αναγκαιότητα τήρησης ισορροπιών ανάμεσα στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα του Νομού, το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, υπαγορεύει τη μεταφορά ουσιαστικά του Κ.Π.Ε. Θέρμου στο Μεσολόγγι, ως αντιστάθμισμα της ίδρυσης πρόσφατα Εφετείου στο Αγρίνιο, υπόθεση για την οποία υπήρξαν μεγάλες χρόνιες έριδες ανάμεσα στις δυο πόλεις;
Εάν αυτή η πιθανότητα κυριαρχεί ως αντίληψη στο Υπουργείο σας, τότε πρόκειται για επιβράβευση του παραλογισμού. Και τι κάνει η κεντρική διοίκηση, που έχει και το βάρος της πολιτικής ευθύνης; Επιβραβεύει το ποδοπάτημα του ανίσχυρου από τον ισχυρό και τη συγκέντρωση αντί της αποκέντρωσης των δράσεων σε ένα μοντέλο ανάπτυξης ακαθόριστης λογικής, όπου αντί της συνεργασίας και της συνεπικουρίας των δραστηριοτήτων μεταξύ των επιμέρους περιοχών, ώστε να επιτυγχάνεται ισόρροπη ανάπτυξη, επιλέγεται η  επιβολή του δικαίου του ισχυρού;
Φαίνεται πως οι διακηρύξεις για ισόρροπη ανάπτυξη λέγονται για να εντυπωσιάσουν ή για να αποτελέσουν άλλοθι, αφού στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Η περίπτωση του Δήμου Θέρμου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αναντιστοιχίας μεταξύ λόγων και έργων, αφού η περιοχή μας στερείται πολύ βασικών υποδομών. Δεν μηδενίζουμε όσα έχουν γίνει ως τώρα, αλλά  επισημαίνουμε ότι αυτά αποτελούν μέρος μόνο όσων θα έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού. Οι δυο βασικοί οδικοί άξονες σύνδεσης της περιοχής μας με τα αστικά κέντρα και το εθνικό οδικό δίκτυο παραμένουν στην ίδια χάραξη που έγινε επί Χ. Τρικούπη και τα ορεινά χωριά του Δήμου μας συνδέονται ακόμη με χωματόδρομους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται και η κατάργηση των υπηρεσιών που εδρεύουν στο Θέρμο – Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. – και απομένει το Κ.Π.Ε. ως η μοναδική δομή που στηρίζει ως τώρα την ανάπτυξη της περιοχής. 
Εάν καταργηθεί και το Κ.Π.Ε., που είναι ο βασικός οικονομικός αιμοδότης του Θέρμου, αυτό ισοδυναμεί με κατάρρευση της ιστορικής μας κωμόπολης και γενικότερα του Δήμου μας.
Τότε πλέον δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουμε και ως Δημοτική Αρχή, καθώς δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής μας, για την αναβάθμιση της οποίας η σημερινή Δημοτική Αρχή αγωνίστηκε για 17 συνεχή έτη. Εξάλλου, δεν πρόκειται να ανεχθούμε να αποτελέσει το Θέρμο εξιλαστήριο θύμα για την εξισορρόπηση άγονων τοπικιστικών αντιπαραθέσεων των ισχυρών οικιστικών πόλων του Νομού, που σε τελική ανάλυση δεν μας αφορούν.

Κυρία Υπουργέ,
Καταλήγοντας, θεωρούμε πως λόγοι στοιχειώδους ανταπόκρισης της Πολιτείας στην υποχρέωσή της για διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης για την περιοχή του ιστορικού Δήμου Θέρμου, καθώς και λόγοι σεβασμού στις διαδικασίες και στη στόχευση που η ίδια η Πολιτεία έχει καθορίσει μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου προ δωδεκαετίας, επιβάλλουν να γίνει χωρίς άλλη χρονοτριβή το ελάχιστο που οφείλει η Πολιτεία στο Θέρμο. Να προχωρήσει το Υπουργείο σας άμεσα, μέσω των αρμοδίων οργάνων του, στον ορισμό του Κ.Π.Ε. Θέρμου ως έδρας της παιδαγωγικής ομάδας για την Αιτωλοακαρνανία.
Με δεδομένη την ευθύνη της απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα στο Υπουργείο του οποίου προΐστασθε, θεωρούμε πως θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, θα αναλογιστείτε το βάρος των ευθυνών σας για το συγκεκριμένο θέμα και θα πράξετε αναλόγως.                &n
bsp;  
                     
Με τιμή
Ο  Δήμαρχος

Θεόδωρος ΠορφύρηςΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...