ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το γράφημα των ποσοστών είναι επί των έγκυρων ψηφοδελτίων, όπως είναι και τα ποσοστά του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα γραφήματα είναι επί του συνόλου των ψηφισάντων, εμφανίζοντας και τα άκυρα λευκά.