ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

102 από τα 102 εκλογικά τμήματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

102 από τα 102 εκλογικά τμήματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   10718 59.9%
   7190 40.1%
   10663 59.8%
   7175 40.2%
   ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

   ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
   ΑΝΤΙΡΡΙΟ
   ΑΠΟΔΟΤΙΑ
   ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
   ΠΛΑΤΑΝΟΣ
   ΠΥΛΛΗΝΗ
   ΧΑΛΚΕΙΑ
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   1214 62.4%
   848 67.5%
   6432 61.8%
   496 54.1%
   640 45.5%
   1088 55.1%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   731 37.6%
   408 32.5%
   3976 38.2%
   420 45.9%
   768 54.5%
   887 44.9%
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   1214 62.4%
   848 67.5%
   6432 61.8%
   442 52.7%
   639 45.4%
   1088 55.0%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   731 37.6%
   408 32.5%
   3982 38.2%
   396 47.3%
   769 54.6%
   889 45.0%

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

   ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
   428 ΑΝΤΙΡΡΙΟ
   429 ΑΝΤΙΡΡΙΟ
   430 ΑΝΤΙΡΡΙΟ
   431 ΜΑΚΥΝΕΙΑ
   432 ΡΙΖΑ
   433 ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ
   434 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   198 64.7%
   204 66.4%
   203 70.7%
   182 57.8%
   108 55.1%
   116 48.9%
   203 68.4%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   108 35.3%
   103 33.6%
   84 29.3%
   133 42.2%
   88 44.9%
   121 51.1%
   94 31.6%
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   198 64.7%
   204 66.4%
   203 70.7%
   182 57.8%
   108 55.1%
   116 48.9%
   203 68.4%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   108 35.3%
   103 33.6%
   84 29.3%
   133 42.2%
   88 44.9%
   121 51.1%
   94 31.6%

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

   ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
   435 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ
   436 ΑΝΑΒΡΥΤΗ
   437 ΑΝΩ ΧΩΡΑ
   438 ΑΣΠΡΙΑΣ
   439 ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ
   440 ΓΡΗΓΟΡΙ
   441 ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ
   442 ΕΛΑΤΟΥ
   443 ΚΑΛΛΟΝΗ
   444 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
   445 ΓΟΛΕΜΙ
   446 ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ
   447 ΚΕΝΤΡΙΚΗ
   448 ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ
   449 ΚΡΥΟΝΕΡΙ
   450 ΚΥΔΩΝΙΑ
   451 ΛΕΥΚΑ
   452 ΛΙΜΝΙΤΣΑ
   453 ΜΑΝΔΡΙΝΗ
   454 ΠΟΔΟΣ
   455 ΤΕΡΨΙΘΕΑ
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   59 57.8%
   80 85.1%
   136 72.0%
   54 66.7%
   28 50.0%
   27 81.8%
   20 66.7%
   22 53.7%
   7 87.5%
   63 63.6%
   9 18.4%
   33 84.6%
   31 86.1%
   38 66.7%
   31 53.4%
   2 10.0%
   23 65.7%
   48 82.8%
   6 60.0%
   9 69.2%
   122 82.4%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   43 42.2%
   14 14.9%
   53 28.0%
   27 33.3%
   28 50.0%
   6 18.2%
   10 33.3%
   19 46.3%
   1 12.5%
   36 36.4%
   40 81.6%
   6 15.4%
   5 13.9%
   19 33.3%
   27 46.6%
   18 90.0%
   12 34.3%
   10 17.2%
   4 40.0%
   4 30.8%
   26 17.6%
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   59 57.8%
   80 85.1%
   136 72.0%
   54 66.7%
   28 50.0%
   27 81.8%
   20 66.7%
   22 53.7%
   7 87.5%
   63 63.6%
   9 18.4%
   33 84.6%
   31 86.1%
   38 66.7%
   31 53.4%
   2 10.0%
   23 65.7%
   48 82.8%
   6 60.0%
   9 69.2%
   122 82.4%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   43 42.2%
   14 14.9%
   53 28.0%
   27 33.3%
   28 50.0%
   6 18.2%
   10 33.3%
   19 46.3%
   1 12.5%
   36 36.4%
   40 81.6%
   6 15.4%
   5 13.9%
   19 33.3%
   27 46.6%
   18 90.0%
   12 34.3%
   10 17.2%
   4 40.0%
   4 30.8%
   26 17.6%

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

   ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
   456 ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ
   457 ΒΕΛΒΙΝΑ
   458 ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ
   459 ΒΟΜΒΟΚΟΥ
   460 ΑΝΩ ΔΑΦΝΗ
   461 ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗ
   462 ΛΥΓΙΑΣ
   463 ΛΥΓΙΑΣ
   464 ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ
   465 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   466 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   467 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   468 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   469 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   470 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   471 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   472 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   473 1ο ΛΥΚΕΙΟ
   474 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
   475 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
   476 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
   477 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
   478 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
   479 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   480 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   481 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   482 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   483 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   484 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   485 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   486 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   487 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   488 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
   489 ΝΙΟΚΑΣΤΡΟ
   490 ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ
   491 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙ
   492 ΠΙΤΣΙΝΑΙΙΚΑ
   493 ΡΙΓΑΝΙ
   494 ΠΟΡΟΣ ΡΙΓΑΝΙΟΥ
   495 ΣΚΑΛΑ
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   205 70.4%
   62 68.1%
   122 71.3%
   98 51.9%
   103 53.4%
   209 51.2%
   176 60.3%
   152 60.6%
   168 57.1%
   193 64.8%
   177 59.2%
   176 62.6%
   174 56.3%
   213 68.5%
   182 62.5%
   206 63.4%
   204 60.0%
   167 59.6%
   207 64.3%
   183 60.8%
   217 70.7%
   180 62.7%
   174 60.8%
   201 64.8%
   197 67.2%
   166 59.1%
   186 59.2%
   161 64.9%
   182 64.5%
   173 63.8%
   177 61.0%
   207 71.9%
   185 69.3%
   53 61.6%
   202 61.2%
   53 55.8%
   98 46.2%
   69 52.7%
   13 54.2%
   161 59.9%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   86 29.6%
   29 31.9%
   49 28.7%
   91 48.1%
   90 46.6%
   199 48.8%
   116 39.7%
   99 39.4%
   126 42.9%
   105 35.2%
   122 40.8%
   105 37.4%
   135 43.7%
   98 31.5%
   109 37.5%
   119 36.6%
   136 40.0%
   113 40.4%
   115 35.7%
   118 39.2%
   90 29.3%
   107 37.3%
   112 39.2%
   109 35.2%
   96 32.8%
   115 40.9%
   128 40.8%
   87 35.1%
   100 35.5%
   98 36.2%
   113 39.0%
   81 28.1%
   82 30.7%
   33 38.4%
   128 38.8%
   42 44.2%
   114 51.8%
   62 47.3%
   11 45.8%
   108 40.1%
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   205 70.4%
   62 68.1%
   122 71.3%
   98 51.9%
   103 53.4%
   209 51.2%
   176 60.3%
   152 60.6%
   168 57.1%
   193 64.8%
   177 59.2%
   176 62.6%
   174 56.3%
   213 68.5%
   182 62.5%
   206 63.4%
   204 60.0%
   168 59.8%
   207 64.3%
   183 60.8%
   217 70.7%
   180 62.7%
   177 60.8%
   201 64.8%
   197 67.2%
   166 59.1%
   186 59.2%
   161 64.9%
   182 64.5%
   173 63.8%
   177 61.0%
   207 71.9%
   185 69.3%
   53 61.6%
   201 60.0%
   53 55.8%
   98 46.2%
   69 52.7%
   13 54.2%
   161 59.9%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   86 29.6%
   29 31.9%
   49 28.7%
   91 48.1%
   90 46.6%
   199 48.8%
   116 39.7%
   99 39.4%
   126 42.9%
   105 35.2%
   122 40.8%
   105 37.4%
   135 43.7%
   98 31.5%
   109 37.5%
   119 36.6%
   136 40.0%
   113 40.2%
   115 35.7%
   118 39.2%
   90 29.3%
   107 37.3%
   112 39.2%
   109 35.2%
   96 32.8%
   115 40.9%
   128 40.8%
   87 35.1%
   100 35.5%
   98 36.2%
   113 39.0%
   81 28.1%
   82 30.7%
   33 38.4%
   134 40.0%
   42 44.2%
   114 53.8%
   62 47.3%
   11 45.8%
   108 40.1%

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

   ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
   496 ΠΛΑΤΑΝΟΣ
   497 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   498 ΑΡΑΧΟΒΑ
   499 ΑΡΑΧΟΒΑ
   500 ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ
   501 ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ
   502 ΚΑΣΤΑΝΙΑ
   503 ΚΛΕΠΑ
   504 ΛΙΒΑΔΑΚΙ
   505 ΝΕΟΧΩΡΙ
   506 ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ
   507 ΠΕΡΙΣΤΑ
   508 ΧΟΜΟΡΗ
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   79 47.3%
   35 51.5%
   82 59.9%
   54 69.2%
   40 61.5%
   5 62.5%
   13 26.5%
   63 75.0%
   20 64.5%
   39 58.2%
   31 93.9%
   20 26.7%
   15 27.8%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   88 52.7%
   33 48.5%
   55 40.1%
   24 30.8%
   25 38.5%
   3 37.5%
   36 73.5%
   21 25.0%
   11 35.5%
   28 41.8%
   2 6.1%
   55 73.3%
   39 72.2%
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   79 47.3%
   35 51.5%
   28 47.5%
   54 69.2%
   40 61.5%
   5 62.5%
   13 26.5%
   63 75.0%
   20 64.5%
   39 58.2%
   31 93.9%
   20 26.7%
   15 27.8%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   88 52.7%
   33 48.5%
   31 52.5%
   24 30.8%
   25 38.5%
   3 37.5%
   36 73.5%
   21 25.0%
   11 35.5%
   28 41.8%
   2 6.1%
   55 73.3%
   39 72.2%

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

   ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΥΛΛΗΝΗΣ
   509 ΑΝΘΟΦΥΤΟ
   510 ΓΑΒΡΟΣ
   511 ΔΟΡΒΙΤΣΑ
   512 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ
   513 ΜΗΛΙΑ
   514 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
   515 ΠΟΚΙΣΤΑ
   516 ΣΙΜΟΣ
   517 ΣΤΡΑΝΩΜΑ
   518 ΣΤΥΛΙΑ
   519 ΦΑΜΗΛΑ
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   39 53.4%
   20 41.7%
   18 24.3%
   37 44.0%
   48 45.7%
   205 70.2%
   41 49.4%
   58 22.4%
   66 42.3%
   46 46.0%
   62 46.3%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   34 46.6%
   28 58.3%
   56 75.7%
   47 56.0%
   57 54.3%
   87 29.8%
   42 50.6%
   201 77.6%
   90 57.7%
   54 54.0%
   72 53.7%
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   39 53.4%
   20 41.7%
   18 24.3%
   37 44.0%
   47 44.8%
   205 70.2%
   41 49.4%
   58 22.4%
   66 42.3%
   46 46.0%
   62 46.3%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   34 46.6%
   28 58.3%
   56 75.7%
   47 56.0%
   58 55.2%
   87 29.8%
   42 50.6%
   201 77.6%
   90 57.7%
   54 54.0%
   72 53.7%

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

   ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
   520 ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
   521 ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
   522 ΓΑΛΑΤΑΣ
   523 ΓΑΛΑΤΑΣ
   524 ΓΑΛΑΤΑΣ
   525 ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗ
   526 ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ
   527 ΠΕΡΙΘΩΡΙ
   528 ΤΡΙΚΟΡΦΟ
   529 ΤΡΙΚΟΡΦΟ
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   50 44.2%
   90 40.0%
   135 66.2%
   168 70.3%
   164 69.5%
   164 56.7%
   36 26.5%
   84 59.6%
   86 47.3%
   111 52.9%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   63 55.8%
   135 60.0%
   69 33.8%
   71 29.7%
   72 30.5%
   125 43.3%
   100 73.5%
   57 40.4%
   96 52.7%
   99 47.1%
   ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
   50 44.2%
   90 40.0%
   135 66.2%
   168 69.7%
   164 69.5%
   164 56.7%
   36 26.5%
   84 59.6%
   86 47.3%
   111 52.9%
   ΜΠΟΥΛΕΣ
   63 65.8%
   135 60.0%
   69 33.8%
   73 30.3%
   72 30.5%
   125 43.3%
   100 73.5%
   57 40.4%
   96 52.7%
   99 47.1%
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
   [td_block3 category_id=”33198″ limit=”6″ hide_title=”hide_title” ajax_pagination=”load_more”]
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   NAFPAKTIA NEWS: ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ !