ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ψηφίσαντες ανά συνδυασμό & έδρες Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ναύπακτος, Αντίρριο, Αποδοτία, Πλάτανος, Πυλλήνη & Χάλκεια

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

➥ Σε 42 από τα 42 τμήματα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 2867 - 25.87%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 2450 - 22.11%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 1883 - 16.99%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 1735 - 15.66%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 857 - 7.73%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 813 - 7.34%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 301 - 2.72%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 176 - 1.59%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

➥ Σε 21 από τα 21 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ - 518 - 35.31%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 392 - 26.72%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 269 - 18.34%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 143 - 9.75%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 66 - 4.5%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 44 - 3.00%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 29 - 1.98%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 6 - 0.41%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

➥ Σε 7 από τα 7 τμήματα ✓

➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 679 - 34.66%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 328 - 16.74%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 295 - 15.06%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 244 - 12.46%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 212 - 10.82%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 136 - 6.94%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 49 - 2.5%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 16 - 0.82%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

➥ Σε 14 από τα 14 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ - 404 - 50.12%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 196 - 24.32%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 146 - 18.11%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 27 - 3.35%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 21 - 2.61%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 9 - 1.12%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 3 - 0.37%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 0 - 0.00%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΛΗΝΗΣ

➥ Σε 12 από τα 12 τμήματα ✓

➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 531 - 38.15%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 432 - 31.03%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 222 - 15.95%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 97 - 6.97%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 40 - 2.87%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 28 - 2.01%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 26 - 1.87%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 16 - 1.15%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

➥ Σε 10 από τα 10 τμήματα ✓

➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 794 - 36.62%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 431 - 19.88%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 290 - 13.38%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 282 - 13.01%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 260 - 11.99%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 54 - 2.49%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 49 - 2.26%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 8 - 0.37%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Αποδοτίας, Περιφερειακές & Ευρωεκλογές

70 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ταξινομημένα στις 6 Δημοτικές Ενότητες. Επιλέξτε 1 Ενότητα!

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ➥ 12520 Εγγεγρ.

➥ Σε 24 από τα 24 τμήματα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 2018 - 27.2 %
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 1745 - 23.5%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 1295 - 17.5%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 1106 - 14.9%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 523 - 7.0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 456 - 6.1%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 143 - 1.9%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 133 - 1.8%
ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ ➥ 478 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ - 111 - 33.2%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 69 - 20.7 %
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 44 - 13.2%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 37 - 11.1%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 29 - 8.7%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 26 - 7.8%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 15 - 4.5%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 3 - 0.9%
ΒΕΛΒΙΝΑ ➥ 158 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 25 - 25.0 %
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 22 - 22.0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 16 - 16.0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 15 - 15.0%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 13 - 13.0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 8 - 8.0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 1 - 1.0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 0 - 0.0%
ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ ➥ 281 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 83 - 39.7%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 44 - 21.1%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 28 - 13.4%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 23 - 11.0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 13 - 6.2%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 9 - 4.3%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 8 - 3.8%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 1 - 0.5%
ΒΟΜΒΟΚΟΥ ➥ 329 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 41 - 20.1 %
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 40 - 19.6%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 33 - 16.2%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 30 - 14.7%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 26 - 12.7%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 24 - 11.8%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 6 - 2.9%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 4 - 2.0%
ΔΑΦΝΗ ➥ 313 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ - 60 - 29.1%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 50 - 24.3%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 45 - 21.8 %
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 28 - 13.6%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 10 - 4.9%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 9 - 4.4%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 2 - 1.0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 2 - 1.0%
ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗ ➥ 577 Εγγεγρ.

➥ Σε 2 από τα 2 τμήματα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 177 - 28.6%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 119 - 19.3%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 86 - 13.9%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 84 - 13.6%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 71 - 11.5%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 49 - 7.9%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 26 - 4.2%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 6 - 1.0%
ΛΥΓΙΑΣ ➥ 815 Εγγεγρ.

➥ Σε 2 από τα 2 τμήματα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 177 - 28.6%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 119 - 19.3%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 86 - 13.9%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 84 - 13.6%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 71 - 11.5%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 49 - 7.9%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 26 - 4.2%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 6 - 1.0%
ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ ➥ 412 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ - 96 - 28.8%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 60 - 18.8%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 59 - 17.7%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 42 - 12.6%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 42 - 12.6%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 30 - 9.0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 4 - 1.2%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 0 - 0.0%
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ ➥ 182 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 23 - 21.5%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 21- 19.6%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 18 - 16.8%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 16 - 15.0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 15 - 14.0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 9 - 8.4%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 4 - 3.7%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 1 - 0.9%
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ➥ 592 Εγγεγρ.

➥ Σε 2 από τα 2 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ - 95 - 24.6%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 80 - 20.7%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 72 - 18.7%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 69 - 17.9%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 33 - 8.5%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 24 - 6.2%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 9 - 2.3%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 4 - 1.0%
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙ ➥ 178 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 27 - 29.0%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 22 - 23.7%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 18 - 19.4%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 11 - 11.8%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 10 - 10.8%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 5 - 5.4%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 0 - 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 0 - 0%
ΠΙΤΣΙΝΑΙΪΚΑ ➥ 349 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 54 - 24.7%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 48 - 21.9%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 35 - 16.0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 33 - 15.1%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 26 - 11.9%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 15 - 6.8%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 6 - 2.7%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 2 - 0.9%
ΡΙΓΑΝΙ ➥ 308 Εγγεγρ.

➥ Σε 2 από τα 2 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ - 36 - 24.7%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 36 - 24.7%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 24 - 16.4%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 18 - 12.3%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 15 - 10.3%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 11 - 7.5%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 5 - 3.4%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 1 - 0.7%
ΣΚΑΛΑ ➥ 499 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 101 - 34.0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 64 - 21.5%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 36 - 12.1%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 24 - 8.1%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 23 - 7.7%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 23 - 7.7%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 21 - 7.1%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 5 - 1.7%
ΑΝΤΙΡΡΙΟ ➥ 1433 Εγγεγρ.

➥ Σε 3 από τα 3 τμήματα ✓

➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 395 - 43,5%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 114 - 12.6%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 109 - 12.0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 103 - 11.3%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 91 - 10.0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 76 - 8.4%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 14 - 1.5%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 6 - 0.7%
ΜΑΚΥΝΕΙΑ ➥ 497 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ - 84 - 26.7%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 72 - 22.9%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 51 - 16.2%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 48 - 15.2 %
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 38 - 12.1%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 13 - 4.1%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 9 - 2.9%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 0 - 0.0%
ΡΙΖΑ ➥ 272 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 69 - 36.7%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 52 - 27.7%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 21 - 11.2%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 18 - 9.6%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 13 - 6.9%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 12 - 6.4%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 0 - 0.0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 3 - 1.6%
ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ ➥ 364 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 92 - 37.9%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 68 - 28.0%
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 32 - 13.2%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 15 - 6.2%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 12 - 4.9%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 11 - 4.5%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 7 - 2.9%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 6 - 2.5%
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ➥ 455 Εγγεγρ.

➥ Σε 1 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - 64 - 21.0 %
➥ ΓΚΙΖΑΣ - 51 - 16.7%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ - 53 - 17.4%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - 19 - 6.2%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ - 75 - 24.6%
➥ ΓΟΥΛΑΣ - 27 - 8.9%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - 4 - 1.3%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ - 12 - 3.9%
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ ➥ 275 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΑΝΑΒΡΥΤΗ ➥ 189 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΑΝΩ ΧΩΡΑ ➥ 447 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΑΣΠΡΙΑΣ ➥ 200 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ ➥ 177 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΓΡΗΓΟΡΙ ➥ 103 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ ➥ 153 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΕΛΑΤΟΥ ➥ 144 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΑΛΛΟΝΗ ➥ 50 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ➥ 312 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΓΟΛΕΜΙ ➥ 93 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ➥ 131 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ➥ 218 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ ➥ 184 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ➥ 187 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΥΔΩΝΙΑ ➥ 100 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΛΕΥΚΑ ➥ 159 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΛΙΜΝΙΤΣΑ ➥ 162 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΜΑΝΔΡΙΝΗ ➥ 160 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΠΟΔΟΣ ➥ 38 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ➥ 273 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ➥ 553 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από τα 2 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ➥ 219 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΑΡΑΧΟΒΑ ➥ 618 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από τα 2 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ ➥ 176 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ ➥ 96 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ➥ 156 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΛΕΠΑ ➥ 425 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΛΙΒΑΔΑΚΙΟ ➥ 251 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΝΕΟΧΩΡΙ ➥ 356 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ➥ 205 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΠΕΡΙΣΤΑ ➥ 298 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΧΟΜΟΡΗ ➥ 338 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΑΝΘΟΦΥΤΟ ➥ 138 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΓΑΒΡΟΣ ➥ 170 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΔΟΡΒΙΤΣΑ ➥ 132 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ ➥ 366 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΜΗΛΙΑ ➥ 201 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ➥ 570 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από τα 2 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΠΟΚΙΣΤΑ ➥ 156 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΣΙΜΟΣ ➥ 396 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΣΤΡΑΝΩΜΑ ➥ 310 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΣΤΥΛΙΑ ➥ 164 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΦΑΜΗΛΑ ➥ 240 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ➥ 193 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ➥ 390 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΓΑΛΑΤΑΣ ➥ 1507 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από τα 3 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ ➥ 504 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ ➥ 245 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΠΕΡΙΘΩΡΙ ➥ 251 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από το 1 τμήμα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
ΠΙΤΣΙΝΑΙΪΚΑ ➥ 618 Εγγεγρ.

➥ Σε 0 από τα 2 τμήματα ✓

➥ ΓΚΙΖΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΓΟΥΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΚΟΤΣΑΝΑΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΛΕΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΜΠΟΥΡΗ ΔΟΥΡΟΥ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ❙ 0 ❙ 0%
➥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ❙ 0 ❙ 0%

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Ειδήσεις & ενημέρωση