68 από τα 106 τμήματα

ΓΚΙΖΑΣ 52,14%

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 35,90%

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 10,14%

ΜΠΙΜΠΑΣ 1,82%