ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

[chart id=”13″]

[chart id=”14″]

ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

➥ Σε 16 από 44 τμήματα ➥ Ψήφισαν 9497 από 17.941
➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 4.891 ➥ 52.14%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 3.368 ➥ 35.90%
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 951 ➥ 10.14%
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 171 ➥ 1.82%
➥ ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ ➥ 0 ➥ 0.0%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

➥ Σε 2 από 7 τμήματα ➥ Ψήφισαν 501 από 2.992
➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 214 ➥ 43.06%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 232 ➥ 46.68%
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 49 ➥ 9.86%
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 2 ➥ 0.40%
➥ ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ ➥ 0 ➥ 0.0%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

➥ Σε 21 από 21 τμήματα ➥ Ψήφισαν 1526 από 3.574
➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 951➥ 63.15%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 484 ➥ 32.14%
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 52 ➥ 3.45%
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 19 ➥ 1.26%
➥ ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ ➥ 0 ➥ 0.0%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

➥ Σε 13 από 13 τμήματα ➥ Ψήφισαν 919 από 3.403
➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 598 ➥ 66.08%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 244 ➥ 26.96%
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 19 ➥ 2.10%
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 44 ➥ 4.86%
➥ ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ ➥ 0 ➥ 0.0%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΛΗΝΗΣ

➥ Σε 8 από 11 τμήματα ➥ Ψήφισαν 1.039 από 2.672
➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 548 ➥ 53.0%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 290 ➥ 28.05%
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 190 ➥ 18.38%
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 6 ➥ 0.58%
➥ ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ ➥ 0 ➥ 0.0%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

➥ Σε 8 από 10 τμήματα ➥ Ψήφισαν 1.642 από 3.576
➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 912 ➥ 56.37%
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 521 ➥ 32.20%
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 157 ➥ 9.70%
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 28 ➥ 1.73%
➥ ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ ➥ 0 ➥ 0.0%

ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

443 ΑΝΤΙΡΡΙΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 147
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 141
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 25
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

444 ΑΝΤΙΡΡΙΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

445 ΑΝΤΙΡΡΙΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

446 ΜΑΚΥΝΕΙΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

447 ΡΙΖΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 67
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 91
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 24
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

448 ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

449 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

450 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 66
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 52
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 9
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 8

451 ΑΝΑΒΡΥΤΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 79
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 15
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 5
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 2

452 ΑΝΩ ΧΩΡΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 85
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 62
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 5
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

453 ΑΣΠΡΙΑΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 43
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 51
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 10
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

454 ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 125
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

455 ΓΡΗΓΟΡΙΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 34
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 12
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 4
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

456 ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 25
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 8
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 5

457 ΕΛΑΤΟΥ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 45
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 4
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

458 ΚΑΛΛΟΝΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 0
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 19
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

459 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 64
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 36
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 4
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

460 ΓΟΛΕΜΙΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 31
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 16
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

461 ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 35
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 19
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

462 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 41
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 5
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 6
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

463 ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 41
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 6
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 2
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

464 ΚΡΥΟΝΕΡΙ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 18
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 58
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 3
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

465 ΚΥΔΩΝΙΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 33
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 15
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

466 ΛΕΥΚΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 30
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 20
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

467 ΛΙΜΝΙΤΣΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 48
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 11
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

468 ΜΑΝΔΡΙΝΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 36
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 2
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

469 ΠΟΔΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 11
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

470 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 61
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 73
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

471 ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

472 ΒΕΛΒΙΝΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

473 ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

474 ΒΟΜΒΟΚΟΥ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

475 ΑΝΩ ΔΑΦΝΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

476 ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

477 ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 105
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 80
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 16
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

478 ΛΥΓΙΑΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 147
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 134
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 48
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

479 ΛΥΓΙΑΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 128
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 136
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 36
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

480 ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

481 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 96
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 111
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 42
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 7

482 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

483 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 116
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 117
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 38
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

484 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

485 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 110
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 135
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 36
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 10

486 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 125
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 116
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 43
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 13

487 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 107
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 129
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 46
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 7

488 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

489 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

490 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

491 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

492 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

493 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 88
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 118
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 27
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 10

494 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

495 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

496 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

497 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 133
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 130
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 42
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 6

498 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

499 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 116
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 140
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 47
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 3

500 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

501 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 105
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 137
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 39
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 6

502 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

503 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

504 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

505 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

506 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

507 ΝΙΟΚΑΣΤΡΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 60
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 48
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 3
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

508 ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

509 ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

510 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙΟΥ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 57
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 22
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 2
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 2

511 ΠΙΤΣΙΝΑΙΙΚΩΝ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 154
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 42
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 19
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 5

512 ΡΙΓΑΝΙΟΥ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

513 ΠΟΡΟΥ ΡΙΓΑΝΙΟΥ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 21
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 2
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

514 ΣΚΑΛΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

515 ΠΛΑΤΑΝΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 104
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 53
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 1

516 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 41
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 10
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 2
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

517 ΑΡΑΧΟΒΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 47
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 27
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 2
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

518 ΑΡΑΧΟΒΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 42
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 41
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

519 ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 32
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 38
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

520 ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 16
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

521 ΚΑΣΤΑΝΙΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 9
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 28
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

522 ΚΛΕΠΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 110
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 19
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 2

523 ΛΙΒΑΔΑΚΙΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 26
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 2
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 7
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

524 ΝΕΟΧΩΡΙ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 74
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 10
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

525 ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 43
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

526 ΠΕΡΙΣΤΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 9
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 3
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 3
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 38

527 ΧΟΜΟΡΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 45
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 13
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 3

528 ΑΝΘΟΦΥΤΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 36
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 18
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 23
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

529 ΓΑΒΡΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 35
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 18
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 8
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

530 ΔΟΡΒΙΤΣΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

531 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 50
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 42
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 15
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

532 ΜΗΛΙΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 45
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 10
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

533 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 137
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 74
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 37
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 2

534 ΠΟΚΙΣΤΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

535 ΣΙΜΟΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 45
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 103
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 21
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 2

536 ΣΤΡΑΝΩΜΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 116
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 16
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 44
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 2

537 ΣΤΥΛΙΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

538 ΦΑΜΗΛΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 84
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 9
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 41
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

539 ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 66
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 46
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 1
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 18

540 ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

541 ΓΑΛΑΤΑΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 136
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 67
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 36
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 8

542 ΓΑΛΑΤΑΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 150
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 82
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 44
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 2

543 ΓΑΛΑΤΑΣ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 111
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 98
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 62
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

544 ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥

545 ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 70
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 49
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 5
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

546 ΠΕΡΙΘΩΡΙ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 122
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 48
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 0
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

547 ΤΡΙΚΟΡΦΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 134
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 66
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 6
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

548 ΤΡΙΚΟΡΦΟ

➥ ΓΚΙΖΑΣ ➥ 123
➥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 65
➥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ➥ 3
➥ ΜΠΙΜΠΑΣ ➥ 0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ