Σε πραγματικό χρόνο η σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα σύμφωνα με το σεισμολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.