Διαβάστε στο Εμπρός Ναυπάκτου που κυκλοφορεί.

Διαβάστε στο Εμπρός Ναυπάκτου που κυκλοφορεί.

Ο Τ. Λουκόπουλος ανακοίνωσε σε στελέχη της παράταξης την απόφασή του! Η «Ε» αποκαλύπτει! Ποιοι τάχθηκαν ήδη στο πλευρό του, ποιοι όχι και ποιοι το σκέφτονται! Ποιες οι ενστάσεις και ποια τα εσωτερικά μέτωπα! Αυτό το τεύχος… δεν χάνεται!!

Leave a Comment