Σαφάρι του ΙΚΑ για λεφτά: Ψάχνουν 97.336 ιδιοκτήτες ακινήτων

Σαφάρι του ΙΚΑ για λεφτά: Ψάχνουν 97.336 ιδιοκτήτες ακινήτων
Σαφάρι για έσοδα από ανείσπρακτα οικοδομικά ένσημα ξεκινά το ΙΚΑ καλώντας 97.336 ιδιοκτήτες ακινήτων να κλείσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους για εργασίες (επισκευές, επεκτάσεις κ.λπ.) που πραγματοποίησαν από το 2002 και μετά.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το Ιδρυμα και την οποία επικαλείται η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», οι 97.336 ιδιοκτήτες θα κληθούν προς έλεγχο από τις κατά τόπους υπηρεσίες του, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα πρέπει να αποδείξουν ότι για τις εργασίες στις οποίες προέβησαν έχουν πληρωθεί τα ελάχιστα απαιτούμενα «οικοδομικά ένσημα» που ορίζει η νομοθεσία του ΙΚΑ.

Αν διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες εισφορές, τότε δεν θα τους ζητηθεί να πληρώσουν τίποτε παραπάνω, ενώ αν αποδειχθεί ότι οφείλονται «οικοδομικά ένσημα», τότε θα τους καταλογιστούν και θα τους ζητηθεί να τα καταβάλουν ενδεχομένως με δόσεις.

Οι υποθέσεις αυτές, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, είναι σε εκκρεμότητα και είτε δεν έχουν ελεγχθεί είτε ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ποιοι ιδιοκτήτες θα κληθούν

Κλήση ελέγχου θα λάβουν όσοι στο διάστημα από 01/01/2002 έως 31/07/2014 προχώρησαν σε οικοδομικές εργασίες στα ακίνητά τους.

Για το διάστημα αυτό το ΙΚΑ εντόπισε ότι:

    54.451 ιδιοκτήτες δήλωσαν τις εργασίες αλλά δεν ελέγχθηκαν.
    36.928 ιδιοκτήτες πραγματοποίησαν εργασίες χωρίς να τις δηλώσουν και εκκρεμούν επιτόπιοι έλεγχοι.
    5.423 ιδιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει το σύνολο των προβλεπόμενων οικοδομικών ενσήμων.
    534 ιδιοκτήτες ελέγχονται για εργασίες (επισκευής, αποπεράτωσης, επέκτασης) που έγιναν στο χρονικό διάστημα 01/01/2008 έως 31/07/2014 και για τις οποίες δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν

Δεδομένης της αδυναμίας επιτόπιων ελέγχων, το ΙΚΑ θα στείλει στους 97.336 ενδιαφερόμενους ατομικές ειδοποιήσεις και όσοι υπέβαλαν δήλωση περάτωσης εργασιών μέχρι και τις 28/07/2011 θα πρέπει να προσκομίσουν:

    Τυχόν στοιχεία που έχουν σχέση με τον προσδιορισμό των κατ’ ελάχιστο απαιτούμενων ενσήμων (π.χ. τιμολόγια για διάφορες εργασίες).
    Τυχόν στοιχεία περί υπαγωγής τους στις διατάξεις των νόμων για τακτοποίηση αυθαιρέτων.
    Αντίγραφο οικοδομικής αδείας για την εκτέλεση των εργασιών.
    Διαγράμματα κάλυψης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...