bb

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή του Ευπαλίου και χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής αυτής, πραγματοποιείται. Το έργο «Κατασκευή Συνδετήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ», με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ βρίσκεται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-79098) και δημοπρατείται.

Ένταξη του έργου από τον Περιφερειάρχη

Τον Απρίλιο του 2016, κατά την εκτεταμένη περιοδεία του Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη, στο Δήμο Δωρίδας, τόσο οι κάτοικοι όσο και οι αιρετοί του Δήμου Δωρίδας, έθεσαν το θέμα της ένταξης και κατασκευής του κόμβου στα Μαλάματα, ως το μείζον θέμα της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης άμεσα, ένταξε την χρηματοδότηση του έργου στο τομεακό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Κεντρικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπου και τον Οκτώβριο του 2016, εγκρίνεται η ένταξη από το υπουργείο. Την μελέτη του κόμβου την ανέλαβε να την υλοποιήσει ο Δήμος Δωρίδας, με τη συμβουλευτική βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας. Ενάμιση χρόνο μετά η μελέτη ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε ο δύσκολος δρόμος της αδειοδότησης. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έρχεται μετά από πολύ κόπο και απίστευτη γραφειοκρατία, τον Οκτώβριο του 2018. Ο Γολγοθάς και η γραφειοκρατία του έργου έφτασε επιτυχώς στο τέλος του, μετά την καθημερινή παρακολούθηση και επέμβαση σε κάθε δυσκολία που συναντούσε η μελέτη, του ίδιου του Περιφερειάρχη.

Η μεγάλη αναγκαιότητα του έργου

Η αναγκαιότητα του έργου είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρόκειται για  την  κατασκευή  ανισόπεδου  κόμβου,  ο  οποίος  θα  αναπτυχθεί  στην  περιοχή  ανατολικά   του  ποταμού  Μόρνου, και  συγκεκριμένα,  στη  διασταύρωση της Εθνικής  Οδού Άμφισσας – Αντιρρίου, με  την  Επαρχιακή  Οδό Γέφυρα Μόρνου-Μοναστηράκι,  με ταυτόχρονη  κατασκευή  και  βελτίωση  του  παράπλευρου  και  εγκάρσιου οδικού  δικτύου.

Οι ανάγκες για την κυκλοφοριακή σύνδεση της συγκεκριμένης περιοχής, εξυπηρετούνται έως σήμερα υποτυπωδώς και χωρίς καμία επάρκεια σε ότι έχει σχέση με την εκπλήρωση των απαιτούμενων συνθηκών οδικής ασφάλειας. Η  εξυπηρέτηση μέχρι  σήμερα  των  μόνιμων  κατοίκων και  βιοτεχνικών εγκαταστάσεων  της  ευρύτερης  περιοχής  προς   τους   οικισμούς  Μαλάματα,  Άγιος  Πολύκαρπος  Μανάγουλη, Λόγγος,  Χιλιαδού  κ.α.   γίνεται  από  περιμετρική  κυκλοφορία  μέσω  της  παλαιάς  γέφυρας  του  ποταμού  Μόρνου, με μεγάλη επικινδυνότητα.

Ο νέος ανισόπεδος κόμβος θα λύσει πολλαπλά προβλήματα μιας και θα αποτελέσει κύρια είσοδο μεταξύ Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας, θα συνδέσει το παραθαλάσσιο και πεδινό τμήμα με το ορεινό της Δωρίδας. Ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει την ασφάλεια στην κυκλοφορία εντός του βιοτεχνικού πάρκου τη περιοχής.

Η ομαλότερη και ασφαλέστερη σύνδεση της «Ε.Ο. Άμφισσας–Αντιρρίου» με τους    οικισμούς της περιοχής, που επιτυγχάνεται με το νέο κόμβο θα διευκολύνει τους κάτοικους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους και ταυτόχρονα θα συμβάλλει σημαντικά, στην περεταίρω ανάπτυξη της περιοχής. Η ύπαρξη εύκολης πρόσβασης των οχημάτων που κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες, μπορεί να αυξήσει την οικονομική, πολεοδομική-οικιστική ανάπτυξη της όλης της δημοτικής ενότητας. Επίσης η λειτουργία της μελετώμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης, διευκολύνει την πρόσβαση στο Βιοτεχνικό  Πάρκο  Χαμηλής  Όχλησης της  περιοχής  του  Μόρνου, και συνδράμει στην προσέλκυση επενδυτών οι οποίοι εκδηλώνουν αντίστοιχες προθέσεις.

 

Το αντικείμενο του έργου

Ο  ανισόπεδος  κόμβος  Μαλαμάτων χωροθετείται  περί  την  Χ.Θ. 20+200  που βρίσκεται  επί του άξονα της «Ε.Ο. Άμφισσας- Αντιρρίου» (πρωτεύων άξονας) και  περίπου 10 μ. πριν από την υφιστάμενη  γέφυρα  του  ποταμού  Μόρνου  και τελειώνει στη  Χ.Θ.19+700, η οποία βρίσκεται  στο  ύψος   της  γέφυρας  κάτω  διάβασης  «Μανάγουλης»  και  καλύπτει  απόσταση   περίπου  500μ.

Η ανάγκη  για  κυκλοφοριακή σύνδεση των  περιοχών  αυτών,  γίνεται με  γνώμονα την  άμεση  οδική  εξυπηρέτηση  της συγκεκριμένης περιοχής  και  την  εκπλήρωση των απαιτούμενων  συνθηκών  οδικής  ασφάλειας – διασφάλιση  της ασφαλέστερης κίνησης των οχημάτων.

Ο μελετώμενος κόμβος αποτελείται από τέσσερεις  (4)  ανεξάρτητους κλάδους απλών συμβολών (μορφής «Ρόμβου»), μια  (1)  κάθετη  οδό – (Επαρχιακή)  και  τέσσερεις (4) παράπλευρους  δρόμους.

Η  υφιστάμενη  επαρχιακή  οδός «Γέφυρα Μόρνου-Μοναστηράκι» εντάσσεται στην  διαμόρφωση  του  ανισόπεδου  κόμβου  και   δημιουργεί  με  την  συμβολή  των  διασταυρώσεων  με  του  κλάδους  νέο ισόπεδο  κόμβο.

Κλάδος  1: Πρόκειται   για  κλάδο  εξόδου  από  την  Εθνική  οδό  για  τα  οχήματα που  κινούνται  από  το  Αντίρριο  με  κατεύθυνση  προς  την  Άμφισσα, ο  οποίος  έχει  μήκος 202,20μ και  πλάτος  λωρίδας  4.25μ

Κλάδος  2: Πρόκειται   για  κλάδο  εισόδου  στην   Εθνική  οδό  για  τα  οχήματα που  κινούνται  από  την   περιοχή  Μαλαμάτων  με  κατεύθυνση  προς  το  Αντίρριο -Ναύπακτο, ο  οποίος  έχει  μήκος 194,50μ και  πλάτος  λωρίδας  4.25μ

Κλάδος  3: Πρόκειται   για  κλάδο  εισόδου  στην  την  Εθνική  οδό  για  τα  οχήματα που  κινούνται  από  την   περιοχή  Μαλαμάτων  με  κατεύθυνση  προς  την  Ιτέα-Άμφισσα, ο  οποίος  έχει  μήκος 202,20μ και  πλάτος  λωρίδας  4.25μ

Κλάδος  4: Πρόκειται   για  κλάδο  εξόδου  από  την  Εθνική  οδό  για  τα  οχήματα που  κινούνται  από  την Ιτέα-Αμφισσα  με  κατεύθυνση  προς  την  περιοχή  Μαλαμάτων, ο  οποίος  έχει  μήκος 205,40μ και  πλάτος  λωρίδας  4.25μ

Η  κατασκευή του  ανισόπεδου  κόμβου  απαιτεί  και  την αποκατάσταση του ήδη  υπάρχοντος τοπικού  οδικού  δικτύου  και  τροποποιείται  η  υφιστάμενη  λειτουργία  του. Το σύνολο των παράπλευρων δρόμων που χρίζουν αποκατάσταση είναι  τέσσερεις:

Παράπλευρος  Δρόμος  1: Διέρχεται από την γέφυρα κάτω διάβασης, νότια του  κλάδου 1, και καταλήγει στην επαρχιακή οδό,  με πλάτος  δρόμου 4.00μ.  Μονοδρομείται  προς  την  ίδια  κατεύθυνση.

Παράπλευρος  Δρόμος  2: Αρχίζει  από  την  επαρχιακή  οδό,  βόρεια  του  κλάδου 2,  και  καταλήγει  στην  γέφυρα της  κάτω  διάβασης  και  το  ανάχωμα  του  ποταμού  Μόρνου,  με πλάτος  δρόμου 4.00μ.  Μονοδρομείται  προς  την  ίδια  κατεύθυνση.

Παράπλευρος  Δρόμος  3: Αρχίζει  από  την  επαρχιακή  οδό,  νότια  του  κλάδου 3,  και  καταλήγει  στην  γέφυρα της  Μανάγουλης  και  το  δημοτικό  δρόμο  Μανάγουλη-Γέφυρα Μόρνου,  με πλάτος  δρόμου 4.00μ.  Μονοδρομείται  προς  την  ίδια  κατεύθυνση.

Παράπλευρος  Δρόμος  4: Αρχίζει  από  την  γέφυρα της  Μανάγουλης  και  το  δημοτικό  δρόμο  Μανάγουλη-Γέφυρα Μόρνου,  βόρεια   του  κλάδου 4,  και  καταλήγει  στην  επαρχιακή  οδό και την γέφυρα Μαλαμάτων,  με πλάτος  δρόμου 4.00μ.  Μονοδρομείται  προς  την  ίδια  κατεύθυνση

Προβλέπεται δε έργα, χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία-ασφαλτικά, έργα σήμανσης και ασφάλειας, έργα πρασίνου, έργα οδοφωτισμού και έργα δικτύων κοινής ωφέλειας.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου του 2019!

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...