Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Κοινωφελή του δήμου Ναυπακτίας

bb

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ΄αριθμ.  39/13-12-2016 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι) για την υλοποίηση  ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας (Κ.Ε.Δ.Ν.)

 Α  ν  α  κ  ο  ι  ν  ώ  ν  ε  ι

 Την πρόσληψη εκτάκτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού –διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Επιχείρησης για το τρέχον σχολικό έτος, στο πλαίσιο  της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  του Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων ωρομισθίων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα – κριτήρια καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης μέχρι και 31/7/2017 τεσσάρων  (4) Δάσκαλων Π.Ε., δύο (2) Γυμναστών Π.Έ, τρεις (3) Νηπιαγωγούς Π.Ε., δύο (2) Προσχολικής Αγωγής-Βρεφονηπιοκόμους Τ.Ε,  ένα (1) Θεατρολόγο Π.Ε., ένα (1) Εικαστικό ΠΕ , ένα (1) Εικαστικό ΔΕ,  δύο (2) Μουσικούς ΔΕ,                        δύο (2)   Χοροδιδάσκαλους ΔΕ, ένα (1) Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα  δημοσίευσης της παρούσας περίληψης σε δύο εβδομαδιαίες   εφημερίδες του Δήμου Ναυπακτίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΕΔΝ, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας ( Δ/νση   Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου   Πλατανίτης Αντιρρίου   Τηλ. 2634 0 38111 Fax: 2634 0 38552  Πληρ. Πέτσας Κων/νος),  καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...