Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Ιουλίου

bb

15Μτθ. ιδ´ 14-22
Τώ καιρώ εκείνω, είδεν ο ᾿Ιησούς πολύν όχλον, καί εσπλαγχνίσθη επ᾿ αυτοίς καί εθεράπευσε τούς αρρώστους αυτών. ᾿Οψίας δέ γενομένης προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες• ῎Ερημός εστιν ο τόπος καί η ώρα ήδη παρήλθεν• απόλυσον τούς ό-χλους, ίνα απελθόντες εις τάς κώμας αγοράσωσιν εαυτοίς βρώματα. ῾

Ο δέ ᾿Ιησούς είπεν αυτοίς• Ου χρείαν έχουσιν απελθείν• δότε αυτοίς υμείς φαγείν. Οι δέ λέγουσιν αυτώ• Ουκ έχομεν ώδε ει μή πέντε άρτους καί δύο ιχθύας. ῾Ο δέ είπε• Φέρετέ μοι αυτούς ώδε. Καί κελεύσας τούς όχλους ανακλιθήναι επί τούς χόρτους, λαβών τούς πέντε άρτους καί τούς δύο ιχθύας, αναβλέψας εις τόν ουρανόν ευλόγησε, καί κλάσας έδωκε τοίς μαθηταίς τούς άρτους, οι δέ μαθηταί τοίς όχλοις.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ – Όλη η αλήθεια με ένα κλικ !

Πηγή: agioritikovima.gr

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...