Φυσική Α’Λυκείου-Έργο και Ενέργεια

1) .Έργο µιας δύναµης ονοµάζουµε
α.το γινόµενο της δύναµης F που ασκείται σ’ένα σώµα επί την ταχύτητα υ
β.το γινόµενο της δύναµης F που ασκείται σ’ένα σώµα επί τη µετατόπιση x του σηµείου εφαρµογής της κατά τη διεύθυνσή της
γ.το γινόµενο της δύναµης F που ασκείται σ’ένα σώµα επί την επιτάχυνση a
δ.τίποτα από τα παραπάνω

2) Αν µια δύναµη ασκείται κάθετα στη µετατόπιση ενός σώµατος τότε
α.παράγει το µέγιστο έργο
β.επιταχύνει το σώµα
γ.δεν παράγει έργο
δ.τίποτα από τα παραπάνω

3) Ένα σώµα έχει µάζα m , ταχύτητα υ και κινητική ενέργεια K . Αν διπλασιάσουµε την ταχύτητα, η κινητική ενέργεια του σώµατος
α.διπλασιάζεται
β.τετραπλασιάζεται
γ.υποδιπλασιάζεται
δ.παραµένει σταθερή
4) Να βρεθεί το έργο δύναµης F = 50N η οποία ασκείται υπό γωνία 0 φ =60 σε σώµα µάζας m = 20Kg και το µετατοπίζει κατά x = 10m

5) Σε οριζόντιο δρόµο ένας κύβος µάζας 5Kg αρχίζει να κινείται µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης 19N . Ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης µεταξύ των δύο επιφανειών είναι 2.0 Να εφαρµόσετε το θεώρηµα της κινητικής ενέργειας για να υπολογίσετε την ταχύτητα του
σώµατος σε απόσταση 10m από το σηµείο που ξεκίνησε ∆ίνεται: 2 g =10m /sec^2

6) Ένα σώµα µάζας m = 2Kg εκτοξεύεται µε αρχική ταχύτητα 10m / s υ 0 = , από τη βάση O ενός κεκλιµένου επιπέδου. Το σώµα σταµατά
στιγµιαία αφού διανύσει απόσταση x = 8m και επιστρέφει στο σηµείο O µε ταχύτητα υ = 6m/s
α.Να βρείτε το µέτρο της τριβής που ασκήθηκε στο σώµα.
β.Nα υπολογιστεί η µέγιστη δυναµική ενέργεια που αποκτά το σώµα
∆ίνεται 2 g = 10m / s^2

Βασιλικη Θεοφανη
ΦυσικοςΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...