Πωλείται επιχείρηση στο λιμάνι της Ναυπάκτου

Πωλείται επιχείρηση στο λιμάνι της Ναυπάκτου

ΠΩΛEITAI KEPΔOΦOPA EΠIXEIPHΣH MAZIKHΣ EΣTIAΣEIΣ ΣTO ΛIMANI THΣ NAYΠAKTOY ΛOΓO AΛΛAΓHΣ EΠAΓΓEΛMATIKΩN ΔPAΣTHPIOTHTΩN
ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTO mail : [email protected] KAI ΣTO THΛEΦΩNO: 6977651710 KOΣ ANΔPIOΠOYΛOΣ

Leave a Comment