“Μειώνουν 924 ευρώ τη σύνταξη του προέδρου Άρειου Πάγου, θα παίρνει 1451 ευρώ”, όταν είναι ισότιμος με τον ΠτΔ

bb

“Μειώνουν 924 ευρώ τη σύνταξη του προέδρου Άρειου Πάγου, θα παίρνει 1451 ευρώ”, όταν είναι ισότιμος με τον ΠτΔ

Στα “κάγκελα” οι συνταξιούχοι Δικαστές προσφεύγουν στα δικαστήρια για τις νέες περικοπές στις συντάξεις τους – συνολικά έχουν μειωθεί περί το 74% καταγγέλλουν 

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τη νέα μείωση των συντάξεών τους, κατά 40% όπως καταγγέλλουν, πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι δικαστές προαναγγέλλοντας την άσκηση αγωγών-προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Η Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αφορμή  την νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους τους που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016. εκφράζει την έντονη αγανάκτηση, αντίθεση και διαμαρτυρία για τη σημαντική νέα περικοπή”.  Οπως αναφέρει “μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου”.

Ενδεικτικά αναφέρουν πως μειώνεται κατά 924 ευρώ η σύνταξη του πρόεδρου του Αρείου Πάγου (θα παίρνει 1451 ευρώ) όταν βάση συντάγματος είναι ισότιμος με τον πρόεδρο της δημοκρατίας και τον πρόεδρο της βουλής. 

Οι δικαστικοί λειτουργοί χαρακτηρίζουν “δραματική, άδικη και καταφανώς αντισυνταγματική” την νέα μείωση των συντάξεων η οποία όπως λένε “οδηγεί τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς σε οικονομική εξόντωση και σε άμεση διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους”.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής : 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.4387/2016, ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΠΛΑΦΟΝ)

 

 

 

Το ΔΣ της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συνήλθε εκτάκτως την 25η Σεπτεμβρίου 2017 και αποφάσισε τα εξής: 

 

Εκπροσωπώντας το σύνολο των μελών της Ένωσης εκφράζει την έντονη αγανάκτηση, αντίθεση και διαμαρτυρία για τη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016, το οποίο μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου.

 

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι με την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης του άρθρου 13 του Ν.4387/2016, η σύνταξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου και των αντιστοίχων του, μειώνεται εκ νέου, κατά το καθαρό ποσό των 924 Ευρώ τον μήνα (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) και μάλιστα αναδρομικά από 01-06-2016.

 

Ετσι από της καταβολής (28-09-2017) της σύνταξης του μήνα Οκτωβρίου 2017, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ( Δικαστική Εξουσία), ισότιμος και ισόκυρος, κατά το ισχύον Σύνταγμά μας, με τον Πρωθυπουργό (Εκτελεστική Εξουσία) και τον Πρόεδρο της Βουλής (Νομοθετική Εξουσία) θα λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 1.451 ευρώ. Ανάλογες θα είναι οι περικοπές και των υπολοίπων (κατωτέρων ) βαθμών.

 

Η δραματική, άδικη και καταφανώς αντισυνταγματική νέα μείωση των συντάξεων, οδηγεί τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς σε οικονομική εξόντωση και σε άμεση διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

 

Επισημαίνει ότι, όπως έχει κριθεί και από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, σε πρόσφατη απόφασή του (αριθ.6/2015 ), η ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και αυτές των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ΄ άρθρο 100Α του Συντάγματος, τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26,87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και συνεπώς πρέπει να διατηρείται μια σταθερή ( και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών.

 

Οι ανωτέρω συνταγματικές επιταγές παραβιάστηκαν κατάφωρα κατά τη θέσπιση των διατάξεων του ν. 4387/2016, με τη νέα μείωση ( σε ποσοστό 40%, περίπου) και συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων) σε ποσοστό 74%,περίπου, των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία καθιστά και δυσανάλογη τη συμμετοχή τους στα δημόσια βάρη, από την άποψη της ισοτιμίας των πολιτών.

 

Κατόπιν αυτών το ΔΣ  : 

 

ΔΗΛΩΝΕΙ ότι οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του ΝΣΚ θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, τα οποία θίγονται βάναυσα από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, με την άσκηση αγωγών-προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

 

Τη Σύγκλιση Πανδικαστικής Συνέλευσης από κοινού με τις υπόλοιπες δικαστικές ενώσεις.

 

Να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων της Χώρας, καθώς επίσης και τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας. 

 

Την επίδοση Εξώδικης Δήλωσης-Πρόσκλησης : αα) στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη ββ) στον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΝ) και γγ) στον Γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , για την εφαρμογή των αποφάσων των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων , που έχουν κηρύξει αντισυνταγματικές τις περικοπές βάσει μνημονιακών νόμων και να σταματήσει η παρακράτηση αυτών.

Πηγή: http://www.kontranews.gr/KOINONIA/303145-Meionoyn-924-eyro-te-syntaxe-toy-proedroy-Areioy-Pagoy-tha-pairnei-1451-eyro-otan-einai-isotimos-me-ton-PtD ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...